Pivot+Qari

Nehľadáme zákazníka pre naše produkty, Hľadáme riešenia pre našich zákazníkov.
 • 1992 Založenie PIVOT+QARI pôvodnými majiteľmi – orientácia výlučne na retail segment
 • 1996 Zelená pre vlastnú výrobu – kovovýrobu a tým rozšírenie do iných odvetví
 • 2000 Rozšírenie priestorov z 400m2 na 2000m2
 • 2002 Oslavujeme 10 výročie
 • 2007 Prví zákazníci v automotive segmente
 • 2010 Založenie kancelárii v Hlohovci, výroba zostáva v Sokolovciach
 • 2011 Otvorenie vlastnej práškovej lakovne
 • 2012 Oslavujeme 20 výročie
 • 2013 Zakúpenie novej plazmy od fy Microstep
 • 2015 Zakúpenie ohraňovacieho lisu od fy Fermat
 • 2016 Firma prvýkrát pokorila hranicu 2 miliónov EUR
 • 2017 Odchod na dôchodok 2 zo 4 pôvodných majiteľov
 • 2020 Prevod podielov na nových majiteľov firiem
 • 2020 Získanie certifikátov ISO 9001 a ISO 14 001
 • 2021 Zakúpenie nového ohraňovacieho lisu od fy HACO
 • 2021 Zakúpenie nových 3D software Solidworks pre konštrukčné oddelenie
 • 2022 Oslavujeme 30 výročie
 • 2022 Firma prvýkrát pokorila hranicu nie 3 ale rovno 4 miliónov EUR
 • 2023 Rozšírenie skladových priestorov o 200m2, už sme na celkovej ploche 4200m2
 • 2023 Zakúpenie nového 2D laseru od fy Bodor
 • 2024 Zakúpenie nového 3D laseru na profily od fy Bodor
 • 2024 Zakúpenie gravírovacieho stroja, 2ks 3D tlačiarni pre konštrukciu

Politika kvality

Vedenie spoločnosti PIVOT + QARI, s.r.o. v súlade so strategickými zámermi a požiadavkami normy STN EN ISO 9001 a 14 001 prijalo politiku IMS a vyhlasuje svoj záväzok trvalému uspokojovaniu potrieb a očakávaní zákazníkov:
1. Trvale sledovať, analyzovať a monitorovať potreby a očakávania zákazníkov.
2. Plniť očakávania zákazníkov v požadovanej kvalite, posilnenie pozície stabilného a
spoľahlivého dodávateľa.
3. Trvale zvyšovať efektívnosť systému manažérstva kvality spoločnosti.
4. Modernizáciu a ekologizáciu výroby produktov a trvalé znižovanie vplyvu výrobných
procesov na Životné prostredie.
5. Vzdelávať a riadiť zamestnancov, vytvárať pre nich vhodné podmienky a pracovné
prostredie pre plnenie stanovených cieľov.
6. Rozvoj partnerstiev a spoluprácu s kľúčovými dodávateľmi s cieľom udržať a zlepšovať
kvalitu nakupovaného materiálu a kvalitu subdodávok.
7. Realizácia systémového prístupu riadenia, riadenie procesov a
vzťahmi medzi nimi, využívanie výsledkov analýz na zlepšovanie,
vzájomne zadefinované činnosti s definovaním práv a
zodpovednosti.

VideoVideo Button

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.